Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PGB COACHING

ALLE ZORG DIE U VERDIENT!

Begeleiding?

Ik begeleid mensen met verschillende (combinaties van) problematieken. Ik richt mij vooral op mensen met een ontwikkelingsstoornis/autisme zoals PDD-NOS, ASS, Asperger, ADHD en ADD. Ook mensen met een burn-out, Alzheimer, relatieproblemen, inzichtproblemen, depressiviteit, een angststoornis of een opvoedingsproblematiek en mensen die zich fysiek onwel bevinden/niet lekker in hun vel zitten vallen binnen mijn werkgebied.

Het doel is deze mensen enerzijds structuur aan te brengen in hun dagelijks leven en anderzijds leren te genieten!

Begeleiding:

Allereerst dient er een intake gesprek te worden gepland. Dit kan bij u thuis, de psychotherapeut of op kantoor plaatsvinden. Een duidelijk beeld van de hulpvraag en de huidige situatie schetsen is het doel van dit eerste gesprek.

Een begeleidingsplan of plan van aanpak wordt in overleg met u en uw eventuele behandelaar gemaakt. Hierin worden ook voornemens opgenomen om enerzijds sociale vaardigheden te trainen en anderzijds een koppeling leren te maken tussen theorie en praktijk met behulp van de werkmethodieken waar ik gebruik van maak. Deze zijn onder andere: ‘geef me de 5’ methode van Colette de Bruin, RET-therapie (Rationeel Emotieve Therapie) en NLP. Methodieken worden afgestemd op de persoon en het gezin. Er wordt altijd rekening gehouden met de behandelmethodiek(en) vanuit de behandelaar (psychiater, psychotherapeut).

Meestal werken we bij de klant thuis of op kantoor. Sociale activiteiten behoren ook tot de werkmiddelen. Dit zijn geen doelen op zich, maar behoren onder de structurerings- en handhavingsactiviteiten. Dit kan betekenen dat we soms zullen werken op locatie. Denk dan aan de dierentuin, een werk- opleidingsinstituut, het zwembad, de sportschool, het museum, op de markt, een restaurant of in de buurtwinkel. Doelen van deze activiteiten zijn: leren omgaan met geld, leren eten in het openbaar, in de praktijk leren om te gaan met andere mensen, het zich leren handhaven in een mensenmenigte.

Voorbeelden van structureringsactiviteiten bij de klant thuis, zijn: Leren organiseren, werken aan een dagindeling, eetpatroon, dagelijks voorkomende activiteiten, aanleren en ondersteuning bij zelfverzorging, structurering bij het opruimen in en rondom het huis, kookactiviteiten (bij zowel de klant thuis als bij mij thuis), aanleren, ondersteunen en structureren van onderhoud in de woning (poetsen, wasverzorging, strijken).

Zoals al eerder aangegeven begeleid ik op PGB basis. Klanten die geen PGB budget hebben, kunnen ook worden begeleid. Soms is het raadzaam om een PGB budget aan te vragen.